Phil Byers

Declaració de principis d’Horitzó Europa

Horitzó Europa és una associació que neix a partir de la constatació que hi ha una gran distància entre la ciutadania de Catalunya i el projecte de construcció europea, una distància que empobreix el debat polític, econòmic i social al nostre país i que fa de l’Europa actual una estructura burocràtica, llunyana i poc sensible a la seva veritable diversitat.

Creiem que Europa no hi és tota sense Catalunya, sense entendre i reconèixer la seva aportació, actual i històrica. De la mateixa manera que defensem que Catalunya ha de tenir ben present la dimensió europea si vol sobreviure com a país en un entorn tan globalitzat i dinàmic com l’actual.

A Horitzó Europa creiem en una Europa federal, amb unes institucions potents, capaces de defensar els drets dels ciutadans i els consumidors i, al mateix temps, de representar la Unió a nivell internacional. Defensem una Europa diversa, dinàmica culturalment i econòmica, socialment justa, respectuosa amb el medi ambient i solidària amb les regions més pobres. Una Europa que pugui oferir al món un sistema internacional alternatiu a l’actual: més equilibrat, pacífic i sostenible.

Així mateix, a Horitzó Europa creiem que hi ha una manera catalana de veure el món i que el nostre país pot i ha d’esdevenir un actor internacional de primer ordre, que, humilment però desacomplexada, ofereixi el seu punt de vista i la seva experiència per a una millor gestió de la governança europea i mundial. En aquest món complex i interconnectat, més difícil de comprendre però més curull d’oportunitats, Catalunya ha ser present de manera sensata i responsable en els principals debats internacionals i participar dels grans reptes globals de la nostra societat. Des del seu naixement, la història de Catalunya ha estat indestriablement lligada a la història de l’Europa occidental i mediterrània. Cal enfortir la tradicional vocació europeista, mediterrània i internacionalista del nostre país en un context mundial tant favorable. Catalunya ha d’esdevenir un actor compromès amb el procés de construcció europea i amb un món més just, ric, pacífic i sostenible.

Per això, fomentem el debat europeu i europeista des de Catalunya, treballem pel coneixement i la participació dels ciutadans de Catalunya en la construcció europea i en la projecció internacional del país. Volem estudiar els principals reptes de la construcció europea i de la governança internacional i, des de la nostra catalanitat, oferir propostes per superar-los.

En definitiva, Horitzó Europa és una iniciativa transversal i apartidista, catalanista i europeista que neix amb la voluntat de treballar per a augmentar l’espai de debat europeista en la societat catalana i de la realitat catalana en el procés de construcció europea, construint ponts de diàleg per a l’intercanvi d’idees entre aquestes dues velles i encara incompletes realitats.