Un any crític per salvar la Unió Europea

El projecte d’unificació europea sorgit de la postguerra mundial està seriosament amenaçat. Arreu d’Europa estan emergint forces populistes i nacionalistes com a reacció a la manca de lideratge europeu de la profunda crisi econòmica que estem vivint. El següent programa de set punts que proposem conté iniciatives que, aplicades de forma conjunta, contribuiran a revertir la tendència a la desunió en que ens trobem immersos:


1. La rigidesa de les polítiques d’austeritat s’ha de substituir per programes ambiciosos d’abast estatal i europeu per impulsar el creixement de l’economia. I això val tant per Alemanya com pels Estats europeus més pobres. La consolidació fiscal només funcionarà en el context d’un increment de la inversió en activitats productives i de la creació de llocs de treball.

2. Cal avançar cap a una solidaritat fiscal a llarg termini que complementi la disciplina fiscal. Això requereix l’impuls d’iniciatives polítiques orientades a una mutualització progressiva del deute sobirà.

3. Cal accelerar la signatura d’acords comercials de la Unió Europea, especialment amb els Estats Units i l’Índia.

4. El Consell Europeu de desembre ha de fer passos decidits cap a la construcció d’una política comuna europea de seguretat i defensa que afegeixi una nova dimensió al procés d’integració europea.

5. Cal abordar seriosament els preparatius per a la commemoració del centenari de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, involucrant els ciutadans europeus de totes les generacions.

6. La Comissió Europea ha de presentar una proposta integral sobre la unió fiscal per a la pròxima ronda de revisió dels tractats, que s’hauria d’iniciar el 2015.

7. Els partits polítics europeus, liderats pels candidats a la presidència de la Comissió Europea, han d’assumir la responsabilitat dels destins d’Europa. Les eleccions al Parlament Europeu previstes pel maig de l’any que ve han de ser l’ocasió per obrir un debat amb una veritable dimensió Europea.

En aquest context, el moviment federalista publicarà de forma imminent la seva proposta per a una nova Llei Fonamental de la Unió Europea.

Andrew Duff és el president de la Unió de Federalistes Europeus (UEF). Missatge publicat originàriament al web de la UEF, en motiu del Dia d’Europa.