Estudiants del Col·legi d’Europa reclamen a la UE respecte pel multilingüisme

Els i les estudiants catalanoparlants del Col·legi d’Europa, la primera i més prestigiosa institució d’estudis superiors en integració europea, van enviar el passat 24 de febrer una carta a la comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut Androulla Vassiliou, arran de la notícia sobre la possible eliminació de la plaça de traductor al català a l’oficina de la Comissió Europea a Barcelona.

Aquests estudiants, provinents de Barcelona, Girona, València i Andorra i inscrits a programes de màster en política i administració, economia, diplomàcia i estudis interdisciplinaris europeus, han lloat el multilingüisme natural que es viu al seu centre d’estudis, on la multiplicitat de llengües mai és un problema. Ben al contrari, hi gaudeixen d’una riquesa cultural i lingüística que ells consideren un tret essencial de la Unió Europea.

Les llengües d’ensenyament al Col·legi d’Europa són l’anglès i el francès, sent aquestes alhora, juntament amb l’alemany, llengües procedimentals a les institucions europees. Els i les estudiants signataris volen evitar en la seva demanda la confusió entre llengües oficials (actualment 23) i llengües procedimentals. L’oficialitat del català a la UE respon més a un objectiu de legitimació de la UE i el seu acostament a la ciutadania europea catalanoparlant, formada per més de 9 milions de persones a la UE. Conscients que la plena oficialitat del català a la UE és un afer domèstic de l’estat espanyol, els i les estudiants exhorten a la Comissió a continuar emprant els mitjans administratius al seu abast en matèria de multilingüisme, pel propi benefici de la Comissió i de la UE.

De les 23 llengües oficials de la UE en què la ciutadania europea pot adreçar-se a les institucions europees, la meitat tenen menys parlants que el català. Mentre el català era la 8a llengua a la UE-15, ara es troba entre les 13 primeres. Si els ciutadans poden enviar i rebre informació en català, encara que de manera precària fins que no sigui una llengua plenament oficial, moltes més persones se sentiran atretes per un procés d’integració ja prou complex. Per això els i les estudiants conclouen que “la UE del segle XXI haurà de moure’s cap el multilingüisme o perdrà suport”.

Carta enviada pels estudiants a la comissària de Multilingüisme (en anglès)