El català, lluny de l’oficialitat a Europa

El president del Cercle d’Estudis Sobiranistes (CES), Alfons López Tena, ha presentat aquest migdia l’estudi elaborat per Horitzó Europa sobrel’estat de compliment dels acords del Govern espanyol amb diverses institucions i òrgans de la UE per permetre-hi l’ús oficial limitat de la llengua catalana.

Aquest estudi, elaborat per encàrrec del CES, conclou que no s’estan aplicant el 90% de les clàusules dels acords signats fa dos anys degut a l’incompliment, per part del Govern d’Espanya, del compromís d’aportar els recursos suficients per garantir l’ús limitat de les llengües cooficials de l’Estat davant les institucions europees.

En concret, de les tres propostes adoptades pel Consell Europeu el juny de 2005, només es compleix la referent a l’ús del català a les reunions del Consell de Ministres i del Comitè de les Regions. Tanmateix, ni s’ha traduit al català cap de les Directives i Reglaments aprovats pel sistema de codecisió, ni els ciutadans poden adreçar-se en català a les institucions comunitàries (excepte a la Comissió, que ja admetia aquesta possibilitat abans dels acords), ni està permès l’ús del català al Parlament Europeu.

Amb l’Estudi sobre l’estat de compliment dels acords sobre l’ús de la llengua catalana a la Unió Europea, Horitzó Europa consolida la seva activitat com a think tank i referma la voluntat de col·laboració amb diverses entitats de la societat civil catalana amb l’objectiu de difondre les polítiques de la Unió Europea i promoure el debat sobre la construcció europea des de la perpectiva de Catalunya.

Estudi sobre l’Estat de compliment dels acords del Govern espanyol amb la Unió Europea sobre l’ús de la llengua catalana