Sí o No a la nova Constitució Europea?

Aquest va ser el tema escollit pel primer sopar del Col·lectiu Horitzó Europa amb Hèctor López Bofill, professor de la UPF.