La llengua catalana a Europa

Ens van acompanyar la Sandra Buxaderas i l’Antoni Milian.