La difícil qüestió de l’adhesió de Turquia

L’Andreu Claret, director de l’IEMed, ens va parlar sobre la qüestió de l’adhesió de Turquia a la Unió. La presentació va anar a càrrec de l’Eduard Soler.