Iniciativa Ciutadana Europea per a un Pla de desenvolupament sostenible i ocupació

Des del 2012, Horitzó Europa coopera activament amb el Moviment Federalista Europeu (MFE / UEF Itàlia – Unió dels Federalistes Europeus a Itàlia) en el projecte d’Iniciativa Ciutadana Europea per un Pla de desenvolupament sostenible i ocupació a Europa. El MFE coordina la proposta en col·laboració amb el Moviment Europeu (Mouvement Européen; European Movement) i diversos interlocutors socials.


Durant aquest temps, Horitzó Europa ha impulsat la creació del comitè espanyol d’aquesta Iniciativa i, actualment, promou l’adhesió de més entitats al projecte, a fi de crear una xarxa de suport que permeti recollir les 37.500 signatures necessàries (xifra assignada a Espanya del milió de signatures total).

Horitzó Europa, entitat compromesa amb el progrés d’Europa, se suma a la Iniciativa i vol promoure-la fermament entre la societat civil catalana. Considerem la societat civil un dels motors perquè el canvi sigui possible i que Europa articuli mecanismes per lluitar contra la crisi financera, econòmica , política i social. La crisi ha posat de manifest les mancances de la Unió però ofereix l’oportunitat d’aprovar mesures per enfortir-la.

Perquè una ICE prosperi calen com a mínim 1 milió de signatures de 7 Estats Membres. La normativa europea estableix uns mínims per estat en funció de la població. A Espanya en calen.37.500. Horitzó Europa vol fer difusió de la iniciativa i mobilitzar entitats de la societat civil catalana i de la resta del territori espanyol per superar el llindar mínim exigit per la legislació.

La ICE proposa la creació d’un Pla de desenvolupament econòmic per la Unió Europea que impulsi el creixement econòmic i la creació d’ocupació, destinat als ciutadans i no als estats.

La ICE és un nou mecanisme de participació democràtica previst pel Tractat de Lisboa (Article 3, paràgraf 3 del TUE) i desenvolupat pel Reglament (UE) núm. 211/2011 del Parlament Europeu i el Consell, de 16 de febrer de 2011, que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2012.

Els principals objectius de l’esmentat Pla que promou aquesta Iniciativa Ciutadana Europea són:

  • Instaurar un programa especial d’inversió pública per a la producció i finançament de béns públics europeus com les energies renovables, la recerca i innovació R + D + I, les noves tecnologies, la protecció del medi ambient i del patrimoni cultural;
  • Crear un Fons Especial de Solidaritat europeu per crear llocs de treball per la gent jove
  • Incrementar els recursos propis de la UE

El programa d’inversió pública hauria de finançar-se gràcies al Banc Europeu d’Inversió (BEI), i hauria de garantir-se per l’emissió de Project bonds per un total d’aproximadament 100.000 milions d’euros (segons la proposta de Lamassoure al Parlament Europeu). Només els interessos sobre el capital invertit s’inclourien en el pressupost europeu. Altres mesures del pla de desenvolupament es finançarien a través de nous recursos propis de la UE (impost sobre les emissions de diòxid de carboni i/o impost sobre les transaccions financeres, proposat per la Comissió Europea el 28 de Juny 2011).

Us convidem a donar suport a una Europa basada en el desenvolupament sostenible i el foment de l’ocupació, sobretot per a la gent jove. Si sou una entitat us podeu adherir al projecte enviant un correu a horitzo.eu@gmail.com. Si sou un particular podreu signar en favor de la ICE quan la recollida de signatures es posi en marxa. Trobeu informació actualitzada a www.horitzo.eu.

Presentació: Iniciativa Ciutadana Europea per a un Pla de desenvolupament sostenible i ocupació