El món desenvolupat compromès a salvar el sistema financer internacional

El periodista i sotscap d’Informatius de TV3, Albert Closas, va situar la crisi financera global en un canvi de cicle macroeconòmic. Segons el director del programa “Valor afegit“, si del 1948 al 1978 (època dominada per polítiques laboristes) l’economia del món occidental es basava en el treball, en els darrers trenta anys (dominats per polítiques conservadores i ultraliberals), l’economia s’ha basat principalment en el capital. Closas considera que l’actual crisi obre la porta a un nou cicle en què el món del treball i del capital es fusionaran, conservant el millor de cadascun d’ells.

El conferenciant va destacar l’inevitable impacte social de les polítiques econòmiques dels darrers anys i de la subseqüent crisi. A tall d’exemple, va destacar que, si el 1978, l’1% de la població mundial concentrava el 20% de la riquesa del planeta, actualment, aquest 1% controla més del 40% de la riquesa global. Després de recordar que el món “desenvolupat” ha compromès 2,9 bilions d’euros en el sistema financer, Closas va aventurar que és previsible que algun del responsables de la crisi als Estats Units acabi passant comptes davant la justícia.

Per últim, tant el conferenciant com els participants en el sopar-col·loqui van concloure que és en èpoques de grans amenaces externes quan el procés de construcció europea fa els avenços més rellevants.