El conseller Ausàs fa un repàs de l’actualitat catalana

Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques, va explicar amb detall el projecte de llei electoral que el seu Departament havia proposat però que acabava de quedar aparcat a causa de la manca de consens entre els diversos partits polítics presents al Parlament de Catalunya. Partint dels sistemes electorals vigents en d’altres països, com ara Alemanya o el Regne Unit, una comissió d’experts encapçalada per Josep Maria Colomer va elaborar, per encàrrec del Departament, una proposta que volia sintetitzar el necessari equilibri entre la proporcionalitat (una persona, un vot) i la representació del territori. El conseller va insistir en la defensa d’aquesta proposta com a potencial punt de trobada de totes les parts.

Centrant-nos en afers europeus, el conseller va explicar la manera com el Parlament de Catalunya participarà en el mecanisme d’alerta ràpida sobre el principi de subsidiarietat previst en el Tractat de Lisboa, vigent des de desembre, i el paper de suport que podria jugar el Govern.
Més enllà d’aquests temes, Ausàs va abordar altres projectes del seu Departament, com ara la proposta de llei de consultes o la de vegueries, i va analitzar la creixent distància entre la ciutadania i la política. El debat amb els presents, entre els quals Anna Simó, portaveu del grup d’ERC al Parlament, va permetre un interessant intercanvi d’opinions sobre el futur de la política catalana, a nou mesos de les eleccions nacionals, enmig de diverses onades de consultes sobiranistes i encara a l’espera de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia.