De Puig: “El Tribunal d’Estrasburg retallarà la llei espanyola de partits perquè és una institució molt garantista”

Aquesta ha estat alguna de les declaracions que Lluís M. De Puig, president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, ha fet en el transcurs d’un interessant sopar-debat sobre Europa, els seus límits, la seva naturalesa diversa i el seu compromís amb els drets humans i la justícia social. El senador gironí ha afegit que creu que enguany la Unió Europea aprovarà finalment la Convenció Europea dels Drets Humans, el text de referència del Tribunal d’Estrasburg per jutjar suposats casos de violació dels drets humans a Europa.

De Puig considera que el Consell d’Europa, una organització intergovernamental que agrupa 47 estats europeus (entre ells Geòrgia, Armènia o l’Azerbadjan, però no pas Bielorrússia, a causa de la naturalesa dictatorial del règim de Lukaschenko),juga un paper clau en la progressiva ampliació de la Unió Europea. Així, considera que el Consell d’Europa força els futurs estats candidats a esdevenir part de la UE a modernitzar les seves constitucions i sistemes polítics, un pas previ imprescindible per apropar-se a la Unió.

Finalment, el polític socialista ha fet una ferma defensa del seu informe sobre el regionalisme a Europa, un text que ha de substituir el projecte de Carta d’Autonomia Regional que no va ser acceptat pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa. De Puig considera que aquest nou text, que esmenta l’existència de diversos “graus de sobirania”, pot ser assumit pels estats membres del Consell d’Europa. Així mateix, espera un avenç pel que fa a la inclusió dels drets de les minories dins la Carta Europea dels Drets Humans.