Catalunya i Quebec: dues vies d’accés a la Unesco

Recentment, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha publicat un treball de recerca sobre les relacions de Catalunya i del Quebec amb la Unesco elaborat per Àngel Mesado, membre d’Horizó Europa i actualment delegat adjunt de la Generalitat al Regne Unit. L’estudi no és només interessant com a estudi de cas pel que fa a la Unesco, sinó que també ens mostra la relació pionera que mantenen els Governs de Catalunya i del Quebec amb els organismes internacionals.

Aquest treball té com a objectiu presentar les bases del debat al voltant de la presència catalana i quebequesa a la Unesco, com també del debat polític al voltant de l’acció exterior de tots dos països i la qüestió concreta de la seva participació en aquest organisme. En qualsevol cas, el que es pretén no és apostar per una via de solució concreta, sinó aportar elements d’anàlisi amb vista al desenvolupament futur de les relacions amb la Unesco. Paral·lelament, també resulta interessant contribuir a apropar la realitat catalana i quebequesa pel que fa a aquesta qüestió, amb la finalitat que, de l’anàlisi comparada, en sorgeixin noves vies de reflexió i fins i tot de treball conjunt.

Versió en pdf