Acords de la Junta (9 d’abril de 2008)

1. La Junta va acordar que, a partir d’ara, les reunions de la Junta seran obertes, per la qual cosa hi podran assistir tots els membres que hi estiguin interessats, amb veu però sense vot. També va acordar no trametre les actes però sí un resum dels acords adoptats i indicar que les actes estan a disposició dels membres que ho sol·licitin.

2. Col·laboració amb el CES (Centre d’Estudis Sobiranistes): hi ha dos projectes en què es vol treballar conjuntament:
a) Grup de treball sobre la incidència de la normativa comunitària en matèria d’aeroports en els tractats internacionals signats per Espanya amb tercers països que imposen l’aeroport de Madrid com a únic aeroport d’entrada a l’estat.
b) Grup de treball per dissenyar estratègies d’implementació de la iniciativa legislativa popular prevista al Tractat de Lisboa i aconseguir que la 1a iniciativa sigui la de demanar l’oficialitat del català a la UE. Aquesta iniciativa també es farà extensiva a Òmnium cultural i la Plataforma per la Llengua
Aquells membres i simpatitzants d’Horitzó Europa interessats a participar en aquests grups de treball, si us plau, envieu un correu a horitzo.eu@gmail.com indicant-ho.

3. Col·laboració amb l’Oficina del Parlament Europeu: col·laboració en els actes de campanya per fomentar la participació en les eleccions europees de 2009. La participació d’HE seria fer sessions informatives en associacions i centres cívics per explicar què és la UE i com funcionen les seves institucions comptant amb el finançament del Parlament europeu. Si el projecte prospera, es necessitarà comptar amb voluntaris per fer les sessions per la qual cosa es farà una crida a tots els socis.

4. El 9 de maig en motiu del dia d’Europa l’AVUI publicarà un article signat per Horitzó Europa

5. El diari EL PUNT ofereix cada 2 mesos la possibilitat que els membres d’HE publiquin un article sobre temes d’interès de l’associació.
Aquelles persones interessades a publicar algun article que enviïn les seves propostes al Sergi Barrera (barreraps@hotmail.com) vocal de la Junta responsable de coordinar aquesta activitat.

6. Per últim, us informem que ja tenim NIF provisional i que hem obert un compte correnta nom de l’entitat per poder domiciliar les quotes. Així mateix hem presentat la documentació al Registre d’associacions.